Total Management

Vodovodni sistem

      

Tokom 2012 . godine snabdevanje potrošača vodom obavljano je u naseljenim mestima na teritoriji opštine Čoka u kontinuitetu i uredno, kako u pogledu količina tako i u pogledu kvaliteta proizvedene i isporučene vode.

 

Proizvodnja vode za piće i snabdevanje stanovništva opštine Čoka u toku

izveštajne godine se vršilo iz ukupno 24 bunara za potrebe 4566 potrošača (mesečni prosek) iz kategorije – domaćinstva, od kojih su oko 350 korisnika bez vodomera (paušal). Broj ostalih potrošača, iz kategorije „industrija i pravna lica“, koji su snabdevani vodom je 176 .

 

U posmatranom periodu distribuirano je ukupno 616.926 m 3 vode za piće.

Stanovništvu je isporučeno 572.283 m 3 (skoro 93 %), a pravnim subjektima 44.643 m 3 (nešto preko 7 %). U 2012 . godini ostvareno je povećanje potrošnje vode za 2,1 % u odnosu na 2011 . godinu, a u odnosu na planirani obim ostvarenje je manje za oko 3,0 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2013. All rights reserved