Total Management

Komunalni otpad

      

Sakupljanje i iznošenje komunalnog otpada se organizovano vrši u naseljima Čoka, Padej, Sanad i Ostojićevo.

 

Komunalni otpad se odlaže na deponiju smeća u Čoki, gde se vrši kontinualno održavanje okoline i same deponije sa pristupnim putem do deponije.

 

U narednoj godini se planira sakupljanje i iznošenje komunalnog otpada i u ostalim naseljima opštine Čoka, u Crnoj Bari, Monoštoru, Vrbici i Jazovu.

 

Za izvršenje sakupljanja komunalnih otpada i u ovim naseljima JKP Čoki neophodan je još jedan kamion smećar i kamion nakladač za iznošenje kontejnera od 5 m3, čije su nabavke predviđene planom Regionalne deponije u Subotici u 2017. godini za potrebe naše opštine. Kamioni još nisu isporučeni. Prema planovima Regiopnalna deponija će otpočeti sa prijemom otpada u 2018. godini.

 

Izgrađeno je i reciklažno dvorište.

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2013. All rights reserved