Total Management

Održavanje nacionalnih parkova i javnih zelenih površina

      

U narednoj 2018.-oj godini JKP Čoka planira izvršenje sledećih aktivnosti:

 

 • - nabavku i sadnju drveća i ukrasnog bilja,
 • - nabavku i sadnju sezonskog cveća,
 • - održavanje čistoće na javnim površinama,
 • - vađenje i rezanje drveća,
 • - usluge hemijske zaštite.

Ukupna vrednost planiranih radova iznosi 10.000.000,00 dinara.

U 2018. godini ostvarenje u kvantitativnom smislu odgovaraće veličinama planiranim za ovu godinu, a prema sledećem:

 

 1. košenje, grabljenje, sakupljanje i odvoz otpada sa blizu 127.300 m2,
 2. grabljenje i sakupljanje lišća u užem delu centra Čoke i gradskom parku sa površina od oko 80.000 m2 , košenje na zelenim i javnim površinama u užem delu centra u ostalim naseljenim mestima.
 3. sakupljanje otpada sa javnih površina jednom nedeljno.
 4. čišćenje i metlenje trotoara u užem delu centra Čoke dvaput nedeljno, dok u tzv."širem" okruženju jednom nedeljno;
 5. čišćenje parkirališta za vozila jednom mesečno;
 6. uređenje trga oko Doma omladine u Čoki jednom mesečno;
 7. pražnjenje uličnih korpi za otpadke triput nedeljno;
 8. održavanje atmosverskih kanala
 9. Rezanje granja
 10. poslovi zimske službe u zavisnosti od potreba, u skladu sa zaključenim Ugovorom o vršenju zimske službe i nalozima za vršenje zimskih poslova datih od strane Naručioca posla.

 

Održavanje javnih površina

U narednoj 2018. –oj godini se planira izvršenje radova na uređenju atmosferskih kanala sa sledećim aktivnostima:

 1. radovi na čišćenju i produbljivanju atmosferskih kanala,
 2. radovi na spuštanju vodovodnih, telefonskih, gasnih i elktričnih instalacija,
 3. radovi na sečenju betona,
 4. nabavka i radovi na postavljanju betonskih cevi,
 5. radovi na čišćenju propusta ispod puteva i kolskih ulaza.

Ukupna vrednost planiranih radova iznosi 2.000.000,00 dinara.

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2018. All rights reserved