Total Management

Ostale usluge

      

Poslovi iz sporedne (pratećih) delatnosti Preduzeća obavljani su prema sledećem, i to:

 

                  - hitne intervencije po sudskom nalogu u 8 slučaja

                  - usluge po nalogu Centra za socijalni rad Čoka – 4 slučaja

 

 

U kapelama su zamenjeni odori , sanitarni čvorovi su obnovljeni i sanirani , te je na taj način povećan kvalitet usluge sahranjivanja.

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2013. All rights reserved