Total Management

Istorijat

Potpuni naziv preduzeća : Javno Komunalno Preduzeće Čoka

Skraćeni naziv : JKP ČOKA

Vrsta i oblik preduzeća : javno preduzeće

Adresa sedišta preduzeća : 23320 Čoka, Palih boraca br. 5

 

 

JKP Čoka se bavi uglavnom uslugama na teritoriji opštine Čoka. Osnovna usluga a ujedno i pretežna delatnost je distribucija vode,a pored ove usluge preduzeće se bavi i sedecim uslugama kao što su:

- distrubucija gasa

- održavanje kanalizacijone mreže

- odrzavanje javnih i zelenih površina

- iznošenje smeća i održavanje gradske deponije

- održavanje pijace

- dimnjičarske usluge

- pogrebne usluge

 

Istorijat : Komunalna Radna ogranizacija »Higijena« osnova je sa strane SO Čoka , godine 1982.Upisuje se u sudski registar 03.12.1982. Prevremeni poslovni organ v.d. direktor Stoiljković Tomislav.

Dana 01.01.1983.godine se menja upis u sudski registar kao: » Osnovana organizacija Udruženog Rada (OOUR) pod imenom K.R.O.«Higijena«.

1989- t e godine se menja u KDP. Kao Komunalano Društveno preduzeće »ČOKA«

U to vreme imenovani direktor firme je Ujhelji Tibor.

21.02.1994. u sudski registar se upisuje pod nazivom Javno Preduzeće-Komunalno Društveno Preduzeće Čoka, JKP »ČOKA«,sa matičnim brojem:08148058 i PIB-a br. 101417500, sa drirektorom Budovalčev Draganom.

 

21. juna 1994. godine preduzeće se upisuje u registar kao KDP »ČOKA« Čoka.

 

 

 

 

 

© Copyright © 2013. All rights reserved