Total Management

Nabavke na koje se ne primenjuje Zakon o nabavkamaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JKP "ČOKA"


Čoka, ul. Palih boraca br. 5
Tekući račun: 355-1007019-39 Vojvođanska banka Novi Sad, PJ Čoka 345-636-28 Panonska banka Novi Sad, PJ Čoka

Poziv - Održavanje deponije 2021

Poziv - Pumpa za nakladač sa ugradnjom 2021

Poziv - nabavka guma za posipač soli 2021

Poziv - traktorska busilica 2021

Poziv - Nabavka konsultantskih usluga iz oblasti javnih nabavki 2021

Poziv - baždarenje PP aparata 2021

Poziv - Nabavka usluge izrade knjige evidencije podzemnih voda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2013. All rights reserved