Total Management

Cenovnik

      

 

- Cene komunalnih usluga

- Cenovnik zanatskih usluga

- Zbirne cene za zamenu i ugradnju vodomera

 

 

 


Cene komunalnih usluga

 

 

 

Red.br.

Naziv proizvoda i usluga

Jedinica mere

Postojeća cena

Planirane cene za 2015. god.

1

Isporuka vode

- za domaćinstva

 

- za privredu

 

m3

 

m3

Prva grupa

od 0 do 20m3 = 37,57 din/m3

Druga grupa

od 20 do 30m3 = 56,80 din/m3

Treća grupa

preko 30m3 = 76,01 din/m3

Prva grupa

od 0 do 20m3 = 39,00 din/m3

Druga grupa

od 20 do 30m3 = 59,00 din/m3

Treća grupa

preko 30m3 = 77,00 din/m3

2

Otpadne vode

- za domaćinstva

 

- za privredu

 

m3

 

m3

Prva grupa

od 0 do 20m3 = 18,79 din/m3

Druga grupa

od 20 do 30m3 = 28,40 din/m3

Treća grupa

preko 30m3 = 38,01 din/m3

Prva grupa

od 0 do 20m3 = 20,00 din/m3

Druga grupa

od 20 do 30m3 = 30,00 din/m3

Treća grupa

preko 30m3 = 38,00 din/m3

3

Iznošenje i depon.smeća

- građani

 

-ostali korisnici

 

 

 

Kanta od 120 l

po domaćinstvu m3

Kanta od 120 l =240,00

Iznošenje smeća u džakove JKP Čoka

= 100,00 din po džaku

 

7,00

Kanta od 120 l =280,00

Iznošenje smeća u džakove JKP Čoka

= 100,00 din po džaku

 

8,00

 

 

 

 


Cenovnik zanatskih usluga

 

USLUGE MEHANIZACIJE

1

Usluge cisterne za fizička lica

tura

2.350,00

2

Usluge cisterne za preduzeća i preduzetnike

tura

4.700,00

3

Usluge kamiona za pražnjenje kontajnera za smeće za fizička lica

kom

2.350,00

4

Usluge kamiona za pražnjenje kontajnera za smeće

za preduzeća,ustanove i preduzetnike

kom

4.700,00

5

Rad traktora sa prikolicom od 3 tone

čas

3.400,00

5a

Rad traktora sa prikolicom od 5 tona

čas

4.700,00

6

Rad kombinov. vozila - Hidromek

čas

6.600,00

7

Rad kosačice, trimera

čas

1.300,00

8

Rad – korišćenje pumpe za vodu

čas

1.100,00

9

Rad fekalne potapajuće pumpe

čas

2.100,00

10

Rad atomizera

čas

4.800,00

11

Rad mini bagera

(kašikom za iskop ili čekićem)

čas

4.700,00

12

Rad bušilice „hilti“

čas

1.100,00

13

Rad agregata sa nadzorom

čas

1.550,00

14

Rad mašine za podbušivanje

m'

1.100,00

15

Rad traktora sa kosačicom

čas

4.700,00

16

Rad kombin. vozila- Weidemann utovarnom kašikom

čas

5.000,00

16a

Rad kombin. vozila- Weidemann raqzgurivačem snega

čas

5.000,00

16b

Rad kombin. vozila- Weidemann visinskom korpom

čas

5.000,00

16c

Rad kombin. vozila- Weidemann viljuškom

čas

5.000,00

17

Rad vibronabijača- žabice

m2

440,00

18

Rad mašine za odčepljenje kanal. cevi- RIDGID

čas

3.300,00

19

Rad mašine za sečenje asfalta i betona

m2

700,00

20

Rad sa motornom testerom

čas

1.200,00

21

Korišćenje kontajnera od 5m3

dnevno

1.100,00

21a

Korišćenje kontajnera od 5m3

mesečno

15.500,00

22

Izlazak po pozivu građana (za sve sektore)

Paušal 550,00

23

Izlazak za traktor,cisternu,nakladač...

30% cene goriva po km

24

Ostala vozila

60% cene goriva po km

25

Nabavka materijala

5% od vrednosti materijala

 

 

 

 

ZANATSKE USLUGE - VODOVOD

1

Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu po mm

 

 

 

Fizička lica

kom

440,00

 

Pravna lica

kom

800,00

2

Naknada za isključenje i ponovno priključenje na vodovodnu mrežu

 

 

 

Fizička lica:

 

 

 

U šahtu

 

3.100,00

 

Van šahte

 

7.250,00

 

Pravna lica:

 

 

 

U šahtu

 

6.200,00

 

Van šahte

 

14.500,00

3

Naknada za davanje saglasnosti i teh. uslova

 

 

 

Fizička lica

 

1.200,00

 

Pravna lica

 

2.400,00

4

Radovi na izradi ili popravci vodovodne instalacije

čas

900,00

 

 

 

 

ZANATSKE USLUGE - KANALIZACIJA

1

Naknada za isključenje i ponovno priključenje na kanalizacionu mrežu

fizička lica

pravna lica

 

 

kom

kom

 

 

7.250,00

14.500,00

2

Čišćenje svih vrsta začepljenja kanalizacionih cevi specijalnim alatom

 

čas

 

1.200,00

3

Opravka već korišćene kanalizacione instalacije

čas

1.200,00

4

Radovi na izradi kanalizacione instalacije

čas

900,00

5

Održavanje taložnika u stanbenim zgradama

po stanu/m

360,00

6

Čišćenje poljskog WC-a i taložnika ručno

čas

1.300,00

7

Dezinfekcija vozila nakon intervencije

 

1.400,00

8

Iznajmljivanje specijalnog alata- sajle

čas

1.300,00

9

Naknada za priključenje na glavnu kanal. instalaciju

 

 

 

Fizička lica

 

3.100,00

 

Pravna lica

 

6.200,00

 

 

 

 

ZANATSKE USLUGE - GASOVOD

1

Naknada za tehnički prijem gasne instalacije

kom

4.000,00

2

Naknada za godišnju kontrolu unutrašnje gasne instalacije i dimnjaka

 

 

 

Fizička lica

 

1.000,00

 

Pravna lica i preduzetnici

 

2.000,00

3

Naknada za atest dimnjaka

 

2.100,00

4

Naknada za isključenje i ponovno uključenje na gasnu instalaciju

 

 

 

Na setu

 

3.300,00

 

Van seta

 

8.500,00

5

Naknada za tehnički pregled unutrašnje gasne instalacije sa prethodnim i glavnim ispitivanjem na nepropusnost

 

 

kom

 

 

2.650,00

6

Radovi na izradi gasne instalacije, kao i popravci iste

čas

900,00

7

Radovi na gasnoj instalaciji,

 

 

 

Priključenje seta

Kom

1.200,00

 

Priključenje peći

kom

900,00

 

Priključenje protočnog bojlera

kom

1.900,00

 

 

 

 

OSTALE ZANATSKE USLUGE

1

Električarski radovi

čas

900,00

2

Bravarski i automehaničarski radovi

čas

900,00

3

Opšte, odnosno sve ostale zanatske usluge

čas

900,00

4

Radovi PK i NK radnika

čas

660,00

5

Čišćenje stepenica u stambenim zgradama

mesečno

310,00

 

 

 

 

DIMNIČARSKE USLUGE

1

Čišćenje dimnjaka u prizemnoj zgradi do 3 dimnjaka u domaćinstvu

 

kom

 

660,00

2

Čišćenje dimnjaka u zgradi sa potkrovljem do 3 dimnjaka u domaćinstvu

 

kom

 

1.100,00

3

Čišćenje dimnjaka u višespratnim zgradama

         • po stanu
         • po vertikali

 

kom

kom

 

7500,00

1.300,00

4

Čišćenje dimnjaka centralnog grejanja

kom

750,00

5

Ostali poslovi: začepljenje, paljenje...

čas

750,00

6

Čišćenje peći za centralno grejanje

kom

1.100,00

 

 

 

 

POGREBNE USLUGE

1

Stavljanje pokojnika u sanduk i ručni prenos posmrtnih ostataka do kola u prizemlju

 

 

 

 

 

Po slučaju

550,00

2

Stavljanje pokojnika u sanduk i ručni prenos posmrtnih ostataka do kola iz spratnih zgrada

 

 

 

 

Po spratu

280,00

3

Stavljanje pokojnika u plastičnu vreću

Po slučaju

2.500,00

4

Prenos posmrtnih ostatakao od kuće do kapele pogrebnim vozilom

 

Po slučaju

 

1.300,00

5

Prevoz posmrtnih ostataka van teritorije opštine

60% cene goriva po km

6

Prevoz pokojnika u pratnji od kuće do groblja

Po radniku/č.

440,00

7

Čekanje u bolnici zbog predavanja ili preuzimanja pokojnika

Po radniku na čas

 

550,00

8

Intervencija (izlazak van radnog vremena)

Po slučaju

1.300,00

9

Rad u specijalnim uslovima (vađenje leša iz reke,saobr. udes i sl.)

 

Po slučaju

 

10.350,00

10

Dezinfekcija pogrebnog vozila

Po slučaju

550,00

 

 

 

 

VRŠENJE USLUGE SAHRANE

1

Natpis na kovšeg, krst i na ostale oznake

Po slučaju

500,00

2

Postavljanje pokojnika na odar

Po slučaju

550,00

3

Prenos pokojnika od mrtvačnice do rake na kolicima, prenos venaca

 

Po slučaju

 

1.050,00

4

Prenos pokojnika od kuće do rake

Po slučaju

3.300,00

5

Nošenje oznake ili krsta na sahrani

Po slučaju

250,00

6

Spuštanje pokojnika u raku

Po slučaju

3.100,00

7

Dezinfekcija i spremanje mrtvačnice

Po slučaju

500,00

8

Naknada za korišćenje mrtvačnice

Po danu

800,00

9

Korišćenje el.energije u društvenim prostorijama

Po slučaju

880,00

10

Zagrevanje ili hlađenje društvene prostorije

Po slučaju

1.300,00

11

Sve ostale usluge vezane za sahranjivanje

Po slučaju

660,00

12

Iskop rake

 

 

 

U mestu Čoka

Po slučaju

6.200,00

 

Van Čoke

Po slučaju

8.500,00

13

Ekshumacija

 

 

 

Leš do 2 godine starosti

Po slučaju

15.500,00

 

Leš preko 2 godine starosti

Po slučaju

9.000,00

 

 

 

 

OSTALE USLUGE

 

 

 

 

1

Naknada za održavanje prodajnog mesta

Po stolu

110,00

2

Rezervacija održavanja prodaj. mesta na pijaci

God.po stolu

4.166,67

3

Usluge iznajmljivanja prepreka

Par po danu

1.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gore navedene cene zanatskih usluga ne sadrže PDV, a prilikom fakturisanja biće uvećane za iznos PDV-a.

Ukoliko dođe do porasta cena energenata , Nadzorni odbor Preduzeća zadržava pravo korekcije cena.

Ovaj cenovnik je donet na sednici Nadzornog odbora JKP Čoka 10.03.2015 godine, a primenjuje se od 11.03.2015 godine.

 

Stupanjem na snagu ovog Cenovnika prestaje da važi predhodni cenovnik zanatskih usluga broj 99 od dana 28.01.2014. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zbirne cene za zamenu i ugradnju vodomera

 

 

 

I BA ŽDIRANJE VODOMERA

 

1. Cena baždarenja
1.155,00
2. Manipulativni troškovi
115,50
3. Cena rada po času
730,00
4. Izlazak
450,00
---------------------------------------------------------------------------
 
2.450,50
PDV 20%
490,10
------------------------------------------------------
UKUPNO:
2.940,60

 

 

 

 

II UGRADNJA NOVOG VODOMERA OD 1/2“

 

 

1. Cena vodomera
3.240,00
2. Manipulativni troškovi
324,00
3. Cena rada po času
730,00
4. Izlazak
450,00
---------------------------------------------------------------------------
 
4.744,00
PDV 20%
948,80
------------------------------------------------------
UKUPNO:
5.692,80

 

 

 

III UGRADNJA NOVOG VODOMERA OD 3/4“

 

 

1. Cena vodomera
3.600,00
2. Manipulativni troškovi
360,00
3. Cena rada po času
730,00
4. Izlazak
450,00
---------------------------------------------------------------------------
 
5.140,00
PDV 20%
1.028,00
------------------------------------------------------
UKUPNO:
6.168,00

 

 

 

05. april 2013. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2015. All rights reserved